Aanleg natuurlijke speeltuin Munnekeburen vordert

Door Immy Sloot, maandag 5 november 2018 17:53
door Lenus van der Broek

 

Munnekeburen – Op een terrein naast de kerk aan de Grindweg in Munnekeburen wordt een natuurlijke speeltuin aangelegd, die aansluit bij natuurpark De Rottige Meente. De contouren, met name de infrastructuur zijn al duidelijk zichtbaar.

Binnen het centrale gedeelte van Munnekeburen is geen plek waar de kinderen kunnen samenkomen en missen de kinderen en ouders een plek voor spel en ontmoeting. Verder wordt gedacht aan onder meer een educatiebord over de flora en fauna in het gebied, picknickplaats en parkeergelegenheid. Het project is in eigendom van Plaatselijk Belang, wat zorgt voor continuïteit. Het dagelijks beheer wordt gedaan door de speeltuincommissie. Rond de dertig vrijwilligers hebben aangegeven mee te willen helpen bij de realisatie van deze voorziening.

Diverse fondsen en zelfwerkzaamheid

De totale kosten van voorliggend initiatief komen uit op maximaal € 176.000,- (inclusief gemeentelijke aankoop van een deel van het perceel voor de aanleg van een parkeerplaats). Plaatselijk Belang brengt vanuit diverse fondsen en zelfwerkzaamheid ruim € 80.000,- in. Dat bedrag wordt ingezet voor het grondwerk en de speelvoorzieningen.

Gemeentelijke bijdrage

Voor de aanleg van de parkeerplaats en aankoop van de ondergrond investeert de gemeente € 86.000,-. Dekking hiervoor wordt bij de begroting 2019 aangevraagd. Daarnaast ontvangt Plaatselijk Belang uit bestaande budgetten nog een gemeentelijke bijdrage van € 5.000,- voor het grondwerk en € 5.000,- voor de realisatie van speelvoorzieningen.

Foto’s: Lenus van der Broek

speeltuinspeeltuin

Mede mogelijk gemaakt door