Bestrijding dierziekten door Dierenkliniek Wolvega

Door Margo Pelgrom, zaterdag 28 december 2013 9:51
wekt interesse veehouders...

Wolvega - De afgelopen weken zijn de rundveedierenartsen van Dierenkliniek Wolvega met een actie begonnen om belangrijke dierziekten bij koeien meer onder de aandacht te brengen. Middels een enquête hebben zij hun veehouders gevraagd naar de status van de dierziekten BVD en IBR op hun bedrijf. Hierin konden zij aangeven of zij deze dierziekten actief bestrijden en of zij onderzoek doen naar het vóórkomen van deze aandoeningen op hun bedrijf. 

Deze enquête is door 63 veehouders ingevuld. Onder de veehouders die deze enquête hebben ingevuld is een I-pad verloot, welke is gewonnen door Peter Visser uit Langelille.

 “Ik ben blij verrast met deze prijs en vind het belangrijk aan een dergelijk onderzoek mee te werken en wellicht kunnen de veehouders en dierenartsen hier hun voordeel mee doen”, aldus Peter Visser.

In de Nederlandse melkveehouderij is deze tijd veel aandacht voor het antibioticagebruik en het dierwelzijn. Bestrijding van deze belangrijke dierziekten leidt tot een verbetering van het dierwelzijn en vermindering van het antibioticagebruik.

BVD is een lastige ziekte die onder andere abortus veroorzaakt bij koeien. Door de aantasting van de weerstand krijgen de koeien eerder last van bijvoorbeeld uierontsteking wat weer leidt tot een hoger antibioticagebruik. IBR kan leiden tot longproblemen bij de koeien en kan zich snel door de hele koppel verspreiden. Bovenstaande aandoeningen zijn goed te voorkomen door middel van vaccinatie. In de landen om ons heen zien we dan ook dat er veel gevaccineerd wordt om de veestapel gezond te houden. Voor Dierenkliniek Wolvega een goede reden om dit opnieuw onder de aandacht te brengen bij hun veehouders. Voorkomen is immers beter dan genezen.

 

 

Foto: Rundveedierenarts Bas Simons (links) reikt de I-pad uit aan veehouder Peter Visser. (Foto: Lenus van der Broek).

Mede mogelijk gemaakt door