Burgemeester Van de Nadort zet eeuwenoude traditie voort

Door Immy Sloot, vrijdag 4 mei 2018 14:04
door Lenus v.d. Broek

Nijetrijne - Onder voorzitterschap van burgemeester André van de Nadort werd dinsdagmiddag in Paviljoen Driewegsluis in Nijetrijne de vergadering van de floreenplichtigen van het dorp Spanga gehouden. De burgemeester deed dit voor de eerste maal en was onder de indruk van deze eeuwenoude traditie.

Notulen met de hand geschreven

Gemeentesecretaris Remco van Maurik is ook secretaris van het schoolfonds Spanga. Volgens de akte zijn de burgemeester en gemeentesecretaris respectievelijk voorzitter en secretaris. Op de agenda stond onder andere de rekening van het schoolfonds en het toekennen van subsidies voor activiteiten in de Groote Veenpolder. Om de nostalgie wat in stand te houden worden de notulen nog met de hand geschreven in de oude notulenboek, De overige leden zijn de broers Jette en Henk Donker, Jacob de Wolff en Klaas Veenhouder.

Schoolfonds bestaat sinds 1511

Het schoolfonds bestaat al vanaf 1511. Iedere boer met eigen land in dat gebied leverde een bijdrage in het fonds, dat toen ten goede kwam aan het onderwijs in Slijkenburg/Spanga. Die boeren waren floreenplichtig, ook wel genoemd in florenen uitgedrukte huurwaarde van een grondbezit, een soort belasting. Het schoolfonds wordt gevoed door de rente en de opbrengst van de verpacht van 3,22 hectare land.

Vier projecten krijgen subsidie

Dit jaar werden aan vier projecten een subsidie toegekend. De Jeugdcommissie Groote Veenpolder ontvangt 500 euro, Protestantse Gemeente Scherpenzeel/Munnekeburen 130 euro, Dorpskrant Veenletters 100 euro en Accordeonvereniging Animato 70 euro.

Foto’s: Lenus van der Broek

schoolfondsschoolfondsschoolfonds

Mede mogelijk gemaakt door