De nieuwe omgevingsvisie: waar moet die over gaan?

Door Immy Sloot, vrijdag 17 maart 2017 19:58
Denk mee!

 

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dat betekent: minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen.

De Omgevingswet geeft aan dat gemeenten een Omgevingsvisie (voorheen structuurplan) en een Omgevingsplan (voorheen de bestemmingsplannen) voor de hele gemeente moeten opstellen.

Inspiratieavonden

Weststellingwerf gaat nu werken aan haar Omgevingsvisie en doet dit samen met de inwoners. In het voortraject zijn inwoners van de gemeente al betrokken bij het ontwerpend onderzoek dat Atelier ZZ eind 2015 heeft gemaakt van de gemeente. Met deze input en de opbrengst van twee inspiratieavonden wordt de Omgevingsvisie Weststellingwerf ontwikkeld. In twee inspiratieavonden worden alle belangstellenden door aansprekende sprekers meegenomen in de thema´s die voor Weststellingwerf wellicht centraal staan in de Omgevingsvisie. Wellicht, want deze avonden wordt samen bepaald of dit de juiste thema’s zijn en hoe we er op moeten inzetten.

Samen ‘puzzelen’ aan onze omgeving

Op de inspiratieavonden gaan de deelnemers na een inspirerende lezing aan de slag met een thema, ofwel ´puzzelstuk´. Na twee avonden zijn er voor alle thema’s puzzelstukken gemaakt, die samen een complete puzzel vormen. Door samen te ‘puzzelen’ aan onze omgeving, vinden we elkaar en versterken we elkaar hierin. En dat is waar de nieuwe Omgevingsvisie voor bedoeld is. De inspiratieavonden zijn voor alle inwoners van Weststellingwerf toegankelijk. U kunt een of beide avonden bijwonen op:

Dinsdagavond 11 april 2017

Locatie: Buurthuus Noordwolde Aanvang: 19.00 uur

Presentatie: José van Campen

Onderwerpen:

- Omgevingskwaliteit

- Gezonde Leefomgeving

- Leefbaarheid

Dinsdagavond 18 april

Locatie: De Rank in Wolvega Aanvang: 19.00 uur

Presentatie: Thomas Rau

Onderwerpen:

- Circulaire Economie en Klimaatverandering

- Toekomst Landbouw

Aanmelden

Wilt u een of beide inspiratiebijeenkomsten bijwonen, meld u dan via (0561) 69 13 94 of omgevingsvisie@weststellingwerf.nl.

Via onderstaande link komt u op een mooie animatie die uitlegt wat de nieuwe omgevingswet inhoudt.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

 

Plaatselijk Belang SMS

Mede mogelijk gemaakt door