"Dorpen in het Groen"

Door Hans Brandsma, zaterdag 30 november 2013 8:05
Langelille, Slijkenburg en Nijetrijne nu van start.

In november 2013 is het project ‘Dorpen in het groen’ van start gegaan in de dorpen Slijkenburg, Langelille en Nijetrijne. Daar zal in het voorjaar van 2014 op 23 maart een feestelijke plantdag worden gehouden. De afgelopen jaren zijn er in de gemeente Weststellingwerf zeven projecten ‘Dorpen in het groen’ uitgevoerd in twaalf dorpen. De gemeente Weststellingwerf en Landschapsbeheer Friesland hebben als doel het versterken van de groenstructuur in de dorpen door het aanplanten van streekeigen beplanting op particuliere erven, langs wegen en op openbare plekken in de dorpen.

 Bewoners van bovengenoemde dorpen kunnen zich opgeven bij een van de leden van de groencommissie, maar ook inwoners van Spanga, Scherpenzeel en Munnekeburen kunnen zich nog opgeven wanneer ze mee willen doen. Op de beplanting wordt een subsidie van 75% gegeven. De lijsten van wat u kunt bestellen en prijs komen op www.veenletters te staan. Geef u op voor 31 december wanneer u mee wilt doen. Meer informatie bij de leden van de groencommissie.

Achtergrond

De beplantingen zijn in de dorpen geplant in het kader van het project ‘Dorpen in het groen’. Een enthousiaste plaatselijke groencommissie heeft samen met Landschapsbeheer Friesland groenplannen gemaakt door de dorpen Spanga, Munnekeburen en Scherpenzeel. Ook is het  projectonderdeel ‘Herstel en versterken’ uitgevoerd in de Westhoek. Bij 37 deelnemers zijn singels, waterelementen en erven hesteld en zijn op erven streekeigen beplanting geplant.

 Het landschapsproject wordt gefinancierd door de provincie Fryslân en de gemeente Weststellingwerf.

 Leden groencommissie: Langelille: Bertus van Oostrum, Klaas Braad, Sonja Meuleman. Nijetrijne: Vronie van der Tweel, Lia van der Mark. Slijkenburg kan zich ook bij een van deze mensen opgeven.

Dorpen in het Groen Langelille Nijetrijne Slijkenburg

Mede mogelijk gemaakt door