Fietspad Kerkeweg

Door Margo Pelgrom, dinsdag 4 februari 2014 8:22
word hersteld!!

Herstel fietspad Kerkeweg Langelille

Langelille - De gemeente Weststellingwerf knapt het fietspad aan de Kerkeweg op. Op een beperkt aantal plekken, daar waar op dit moment de meest ernstige schades zitten, zullen de schades worden hersteld. Er zullen ongeveer tien bomen worden gerooid, de asfaltschades (hobbels en scheuren) worden gefreesd en waar nodig worden deze plekken voorzien van een laag freesasfalt. De bomen worden gerooid omdat anders de kans groot is dat binnen een zeer korte termijn op dezelfde plekken weer schade ontstaat.

Wethouder Jongebloed: “We hebben bij het nemen van het besluit goed geluisterd naar Plaatselijke Belang en de kinderen van de Wethouder Heidaschool en de Baggelaar. Het college heeft beloofd voor 1 februari duidelijkheid te verschaffen over het fietspad en ik ben blij dat we die belofte zijn nagekomen.”

Het betreft een oplossing waarbinnen alleen de ernstige situaties worden aangepakt. De verwachting is dat op termijn eenzelfde actie moet worden gehouden voor een aantal andere delen van het pad. Hoe snel dit zich ontwikkelt, is moeilijk in te schatten en zal nauwkeurig gemonitord worden. Voor 2014 is vanuit het onderhoudsbudget circa € 8.000 gereserveerd voor het fietspad.

Binnen dit scenario worden er geen aanpassingen aan de brug gedaan. De huidige onderhoudstaat is dusdanig dat dit vooralsnog voor gebruik door fietsers en voetgangers mogelijk is.

Het college heeft een aantal opties overwogen, waaronder ook het permanent afsluiten en het volledig herstellen van het fietspad inclusief het geschikt maken van de brug voor fietsverkeer. Deze laatste optie kost circa € 175.000,-.

 

Mede mogelijk gemaakt door