Glasvezel in de Veenpolder

Door Margo Pelgrom, dinsdag 4 februari 2014 7:53
breng uw stem naar voren...

Zoals bekend is LTO Noord, samen met Doarpswurk en vertegenwoordigers van de Friese basisscholen, bezig om, met steun van de provincie Fryslân, het Friese platteland zoveel mogelijk met glasvezel te ontsluiten. Glasvezel maakt een betrouwbare, snelle en toekomstbestendige internetverbinding mogelijk.

Uit ledenonderzoek in juli vorig jaar bleek dat veel leden van LTO Noord, zowel voor hun bedrijf als privé, belang hechten aan een dergelijke verbinding. Samenwerking tussen ondernemers en voornoemde partijen op het platteland maken doelmatige uitvoeringsplannen voor glasvezelaansluitingen beter mogelijk. De provincie Fryslân helpt en financiert daarbij.  In deze fase is het noodzakelijk dat alle geïnteresseerde mensen in de provincie zoveel mogelijk in beeld komen. Daartoe dienen ze zich aan te melden op www.Friesland.OpGlas.nl  Een inventarisatie van de aanmeldingen zal uiteindelijk duidelijk maken waar de meest kansrijke samenwerkingsgebieden verder kunnen worden uitgewerkt. Vóór de komende zomer zal daar zicht op moeten zijn.

 

Mede aan de hand van dit bericht vragen wij u zoveel mogelijk leden op de hoogte te stellen, zodat ze zich kunnen gaan aanmelden.

 

Wij wensen u daarbij veel succes.

 

Mede mogelijk gemaakt door