Ike Naafs erelid VHW

Door Immy Sloot, donderdag 11 februari 2016 17:13
door Lenus v.d. Broek

Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Historie Weststellingwerf (VHW) op woensdagavond in de Rank in Wolvega, werd afscheid genomen van bestuurslid Ike Naafs uit Munnekeburen. Zij was vanaf 2002 bestuurslid/secretaris, daarnaast ook tien jaar redacteur van het VHW kwartaalblad De Stelling, samen met Geert Lantinga die ook op deze avond afscheid nam.

Voorzitter Jan Zwolle noemde de scheidende secretaris ‘een dijk van een bestuurslid/redactielid’. “Ze is bescheiden en een perfectionist en haar passie is genealogie en daar heeft VHW heel veel aan gehad”, aldus Zwolle.

Bestuur en leden benoemden haar tot erelid van deze vereniging en zij ontving een boek met de titel ‘Dijken van Nederland’.

Het bestuur is nog op zoek naar een nieuw bestuurslid. 

De redactie van de Stelling wordt overgenomen door Jelle Roorda uit Akkrum en Hans de Vries uit Noordwolde.

Na de huishoudelijke vergadering hield Ido Boonstra, gemaalchef en projectleider bij Wetterskip Fryslân,  een boeiende lezing over de geschiedenis en het huidig gebruik van het Woudagemaal in Lemmer. Het eerste gedeelte ging over het Friese waterbeheer en de geschiedenis daarvan.

Foto: Lenus van der Broek

historie

Mede mogelijk gemaakt door