Informatieavond Laagvliegen Nee en laatste nieuws

Door Immy Sloot, zondag 21 mei 2017 11:45
door Rob de Wind namens laagvliegroutes nee

Munnekeburen. De zaal van het Polderhuus in Munnekeburen was op donderdagavond 11 mei stampvol, ondanks de halve finale van het Songfestival en voetbal. Behalve onze krant waren radio- en tv van Omrop Fryslan aanwezig en besteedde Radio Centraal die avond aandacht aan LAAGVLIEGEN NEE. De aanwezigen waren afgekomen op de alarmerende berichten over laag overvliegende toestellen voor Lelystad Airport.

 

Na de opening door Reinier de Jong van Plaatselijk Belang SMS vertelde Petra Kempkes van de SOV (ondernemers in de recreatieve sector) in het kort waarom en hoe de werkgroep Laagvliegroutes NEE is ontstaan. Om de beweging kracht bij te zetten werd een korte voorlichtingsfilm van Rob de Wind en Albert Westerhuis (kijk op Facebook.com/laagvliegroutesNEE of kijk op de website van de Stellingwerf) getoond welke met luid applaus werd begroet.

 

Daarna was het woord aan luchtvaartdeskundige en piloot Wim Liesker uit Ossenzijl, die nauw verbonden is met actiegroep Overijssel Hoog. Schiphol zit bijna aan haar limiet van 500.000 vliegbewegingen per jaar. In 2016 waren dat er al 479.000 en de prognose is dat er dit jaar 28.000 bijkomen. Daarom moet Schiphol uitwijken naar Lelystad. De planning is dat er op termijn 45.000 vliegbewegingen (aan-en uitvliegen) toegestaan zullen zijn maar gezien de groei van Schiphol zou dit zelfs dit aantal onder druk kunnen komen te staan. Met alle (geluids)gevolgen van dien voor de omliggende provincies. Men spreekt over een aantal vliegbewegingen per jaar, maar omdat Lelystad vooral gebruikt gaat worden voor vakantievluchten kan het zomaar zijn dat er in het seizoen, van april t/m oktober heel veel meer vluchten overkomen tussen 06.00 en 23.00 uur. Terwijl in het laagseizoen deze frequentie behoorlijk afneemt.

Voor een gemeente die haar stiltegebieden koestert en hoog inzet op toerisme en recreatie kan dit een behoorlijk tegenvaller gaan zijn.

 

In zijn technisch goed onderbouwde verhaal gaf Liesker aan dat de 3 regels, geldend bij het ontwerp van een vliegroute, bij Lelystad geschonden worden:

  1. Stijg snel naar grote hoogte. Bij Lelystad wordt het hoge luchtruim heel laat gekozen. Doordat de contouren van Schiphol ver over die van Lelystad heen reiken moeten de vliegtuigen van Lelystad over een grote afstand laagvliegen.
  2. Vlieg niet onnodig lang laag. Bij Lelystad vliegen de vertrekkende en aankomende vliegtuigen soms over een afstand van 100 km op FL060 (ca. 1.829 km) boven de grond. Afhankelijk van de luchtdruk kan dit met + of – 200 meter variëren.
  3. Daal onder optimale, zoveel mogelijk, glijdende hoek. Bij Lelystad kan men geen glijdende daling inzetten omdat men al zo laag vliegt.

 

Dit alles resulteert erin dat er 10% meer brandstof gebruikt zal worden + uitstoot; veel meer lawaai (over 3.490 km2 d.w.z 25% van het oppervlakte van Flevoland, Friesland, Overijssel en Gelderland) zal zijn door het wisselend gas geven en weer terugnemen; geen uitwijkmogelijkheden zijn bij problemen want de afstand tot de grond is te laag; een veel groter gevaar op botsingen met vogels die ook op deze hoogte vliegen of in een thermiekbel meedraaien. Denk hierbij aan ganzen, ooievaars, roofvogels. Op Schiphol zijn dit er al 500 per jaar terwijl er hier over heel veel vogelpleisterplaatsen gevlogen wordt en veel langer op lagere vlieghoogte. Door de verdeling van het luchtruim tussen burgerluchtvaart  (0 tot 500 meter en van 2 tot 6 km hoogte en dat ook nog geregeld per luchthaven) en militairen (van 500 tot 2000 meter) wordt de aansturing van een vliegtuig ook een lastige omdat er op dit niveau steeds met verschillende verkeersleiders gecommuniceerd moet worden. Hierdoor bestaat een grotere kans op fouten met alle mogelijke gevolgen van dien.

 

Deze problematiek kan heel snel worden opgelost als de verdeling van het luchtruim per direct wordt aangepakt. Door deze herverdeling zouden vliegtuigen die van of naar Lelystad vertrekken snel naar hogere lagen door kunnen stijgen zoals te doen gebruikelijk bij alle luchthavens in Nederland en het buitenland.

Als laatste werd een geluidskaart van de Westhoek getoond met daarin de A6 en Peter Stuyvesantweg als geluidsbronnen, duidelijk zichtbaar door de rode lijn. Vervolgens kwam dezelfde kaart met daar ingetekend de geplande vliegroute met geluidprofiel van 5 km breed dwars over het stiltegebied de Westhoek met als Natura 2000 gebieden de Rottige Meente en de Brandemeer! Deze dikke rode streep gaat voor heel veel geluidsoverlast zorgen.

 

Na de overtuigende voordracht van Wim Liesker werden er vragen gesteld door de aanwezigen. De Weststellingwerver raadslieden Marlene Postma (Groen Links), Jan Driese (PVDA) en Tom Mulder (Weststellingwerfs Belang) zeiden deze zaak zeer serieus te nemen en het direct in de Gemeenteraad op te zullen pakken. Ook de aanwezige wethouder Durk Durksz van de Fryske Marren gaf aan in deze zaak nauw te willen samenwerken met zowel het provinciebestuur als andere gemeenten. Al met al een informatieve en enerverende bijeenkomst die voor diverse Plaatselijk Belangen aanleiding is om de zaak in hun woonplaats aan te kaarten.

 

LINK PETITIE:  https://petities.nl/petitions/red-fryslan-tegen-laagvliegen-boven-onze-meren-en-kusten?locale=nl

 

 

Laatste nieuws:

KIJK:   VANAVOND RTL4  NIEUWS 19.30

RTL 4 besteedt in haar Journaal van vanavond 20 mei om 19.30 uur uitgebreid aandacht aan Lelystad Airport, het laagvliegen en de laagvliegroutes.

Wim Lieskens ging met een filmteam compleet met fluisterboot vanuit Kalenberg de Weerribben in.

Rob de Wind werd door een camerateam geïnterviewd in de Rottige Meente en bij het voormalige ooievaar station in Spanga.

Er werd gefilmd bij Zwolle, waar de vliegtuigen ook overheen gaan komen en op het vliegveld zelf.

Ook geeft de staatssecretaris Sharon Dijksma een toelichting in dit uitgebreide nieuwsitem.

 

RAADSVERGADERING 29 mei gemeentehuis Wolvega

Maandag, 29 mei 19.30: Raadsvergadering Weststellingwerf.

Tijdens deze vergadering zal het onderwerp van de geplande laagvliegroutes over de gemeente Weststellingwerf uitgebreid aan de orde komen. 

Voor deze meeting is een motie opgesteld! Rob de Wind zal namens LAAGVLIEGROUTES NEE op deze avond in een kort betoog de raad en B&W een toelichting geven op wat boven ons hoofd dreigt te hangen. Jullie zijn van harte welkom op het Gemeentehuis in Wolvega.

laagvliegroutelaagvliegroutelaagvliegroute

Mede mogelijk gemaakt door