informatiebijeenkomst life-project

Door Hans Brandsma, zondag 24 januari 2016 11:09
door Immy Sloot

Zaterdagochtend 23 januari was er een informatiebijeenkomst in de Tentepolle te Nijetrijne over het Life-projekt:  Nieuw leven in het veen.

Er was een dertigtal mensen op af gekomen.

In de Tentepolle was een presentatie over de totstandkoming van het projekt.  Van te voren is er veel voorbereiding geweest, al vanaf 2009, o.a. door procedures over de terreinen, vergunningen en gebruikers.

De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en duren tot 15 maart, i.v.m. het broedseizoen, en worden weer in september opgepakt. Er worden 11 locaties aangepakt.  De bedoeling is dat het voor april 2017 opgeleverd wordt.

De werkzaamheden bestaan uit het plaggen van de bovenste laag van de bodem, het verwijderen van bos en struiken en  het aanbrengen van greppels en sloten. Er wordt ongeveer 22.800 m3 bovenlaag verplaatst.

Hierdoor wordt de verdroging en de verzuring van het gebied aangepakt. Er zal weer meer waterzuring groeien waar de grote vuurvlinder de eitjes inlegt, zodat we de vuurvlinder ook weer vaker zullen tegenkomen.

Aansluitend ging het gezelschap op de werklocatie aan de Pieter Stuyvesantweg kijken, hier is men inmiddels al begonnen met de werkzaamheden.

Fotografie Dirk Steringa

lifeprojektlifeprojektlifeprojektlifeprojektlifeprojekt

Mede mogelijk gemaakt door