Informatiebijeenkomst mobiele bereikbaarheid

Door Immy Sloot, woensdag 24 januari 2018 16:16
door Plaatselijk Belang SMS

Op dinsdag 30 januari a.s. zal er van 19:00-21:00 in MFC de Nije Stienze in Nijeholtpade een informatieavond worden georganiseerd door het Agentschap Telecom. Dit agentschap heeft op verzoek van de gemeente Weststellingwerf onderzoek gedaan naar de mobiele bereikbaarheid in de gemeente.

 

Het doel van deze bijeenkomst is, naast informeren, vooral gericht op consulteren. Het agentschap is met name geïnteresseerd in de ervaring die de burger zelf heeft met betrekking tot mobiele bereikbaarheid in zijn omgeving. Eventuele bijzonderheden kunnen, indien relevant, van belang zijn voor het onderzoek. Tevens zal het onderzoeksteam de voorlopige bevindingen en onderzoeksmethodiek op hoofdlijnen nader toelichten.

 

Inwoners zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 

Aanmelden:

In verband met het beperkt aantal beschikbare plaatsen, wordt verzocht om voor maandag 29 januari a.s. aan te melden via info@agentschaptelecom.nl o.v.v. uw naam en aantal personen.

 

Namens het Plaatselijk belang Spanga, Scherpenzeel, Munnekeburen

Mede mogelijk gemaakt door