Intentieverklaring

Door Hans Brandsma, vrijdag 4 oktober 2013 12:52
Nieuwe fusieschool weer een stap dichterbij

Gisteravond is er tijdens de startbijeenkomst in ‘De Drie Turven’ een intentieverklaring ondertekend door de heer Kraak, namens het bestuur van De Baggelaar, de heer Saakstra, directeur van Comperio en mevrouw Klomp en mevrouw Heetebrij, namens resp. de MR van de Heidaschool en De Baggelaar. Dit betekent dat beide partijen positief staan tegenover de start van de fusieschool per 1 augustus 2014.

Er zullen nu drie verschillende werkgroepen geformeerd worden waarin de verschillende aspecten van de nieuwe school besproken zullen worden. Deze zullen teruggekoppeld worden aan de stuurgroep, bestaande uit een afvaardiging van Comperio, de heren Van Felder, algemeen directeur onderwijs en De Jong, algemeen directeur personeel. Namens het bestuur van de Baggelaar nemen mevrouw Keuning en de heer Kraak zitting in de stuurgroep. De nieuwe fusieschool is hiermee weer een stap dichterbij.

Heidaschool en Baggelaaar intentie verklaring

Heidaschool en Baggelaaar intentie verklaring

Heidaschool en Baggelaaar intentie verklaring

Fotografie Hans Brandsma

Mede mogelijk gemaakt door