Ledenvergadering Vereniging Kleine Dorpen

Door Immy Sloot, vrijdag 1 juni 2018 19:23
door Lenus v.d. Broek

 

De Vereniging van Kleine Dorpen Weststellingwerf (VKDW) hield woensdagavond in het ’t Polderhuus  haar algemene ledenvergadering. Naast vertegenwoordigers van Plaatselijke Belangen (de leden) was er ook belangstelling van diverse gemeenteraadsleden, en vertegenwoordigers van Rabobank Platform Sociaal Domein Weststellingwerf en Harten 10. Uiteraard ontbrak ook de dorpencoördinator Klaas Hallema niet onder de aanwezigen.

Tijdens de vergadering werd onder meer gesproken over de voortgang van de activiteiten van de werkgroep ToekomstWonen.nu, het behoud van scholen in de kleine dorpen en behoefte aan samenwerking tussen verenigingen van Plaatselijk Belang onderling, als het over dorpsoverstijgende onderwerpen gaat. De samenwerking met Stichting Harten 10 bij het bespreken van de zienswijze omtrent onderhoudsbeleid dorpshuizen met de gemeente kwam ter sprake.

De VKD zoekt ook samenwerking met andere parijen in en buiten de gemeente, zoals LTO Noord, Staatsbosbeheer en Stichting Doarpswurk. De wisseling van  burgemeester en de nieuw te vormen coalitie in de gemeenteraad kwamen ook even aan de orde.

Het bestuur van de VKD is in 2018 gestart met het schrijven van een visiedocument 2018-2019, wat weergeeft waar de aandachtspunten en kernwaarden liggen van de VKD als belangenbehartiger voor de dorpen in Weststellingwerf.

Na de formele agendapunten werd afscheid genomen van bestuurslid Jelle Benedictus uit Scherpenzeel. Hij was vanaf 2012 lid van het bestuur. Eddy Lania had lovende woorden voor hem. “Jelle is zeer betrokken, een doorzetter, belangstellend en nam zijn functie als penningmeester zeer serieus. De voorzitter bood het een kunstwerk en bloemen aan”.

Het scheidende bestuurslid meldde, dat hij dit werk met veel plezier gedaan heeft en altijd goede contacten onderhield met besturen van Plaatselijke Belangen en vertegenwoordigers van de gemeente. Zijn opvolger laat nog even op zich wachten.

Omdat er voortdurend een tekort is aan bestuursleden, riep het bestuur de aanwezige vertegenwoordigers van Plaatselijke Belangen op om zich aan te melden als bestuurslid. Met name de dames werden verzocht zich op te geven, om zodoende tot een meer evenwichtige bestuurssamenstelling te komen.

Na de pauze gaf Geertje Korf uit De Hoeve een presentatie over de totstandkoming van de omgevingsvisie in Weststellingwerf. Met veel belangstelling werd de presentatie gevolgd en er ontstond, ondanks de warmte in de zaal vanwege het weer, nog korte tijd een discussie over het hoe en waarom van de nieuwe omgevingswetgeving.

(Foto: VKD)

vkdvkdvkd

Mede mogelijk gemaakt door