Molen De Rietvink

Door Margo Pelgrom, dinsdag 4 maart 2014 8:09
Door: Lenus van der Broek

Buren molen De Rietvink liggen dwars

Nijetrijne – Na een paar eerdere procedures ging de raad van Weststellingwerf maandagavond na een paar kleine aanpassingen unaniem akkoord met de vaststelling van het bestemmingsplan molen De Rietvink in Nijetrijne. In eerdere ter inzage gelegde plannen hadden de naaste buren bezwaren en zienswijzen ingebracht. De eigenaren van de gerestaureerde molen Lia en Rolf van der Mark hebben al een hele tijd geleden de plannen ingediend om te komen tot het waarborgen van de windvang, de zogenaamde molenbiotoopbeschermingszone van 400 meter, een molenschuur ter vervanging van de huidige oude noodvoorziening van 75 vierkante meter en enige verruiming van de openingstijden van de theetuin tot 1200 uren per jaar. De molen wordt ook ingezet voor het waterschap bij overtollig water in het natuurgebied de Rottige Meente.

 

Foto: de molen met vooraan links de in verval zijnde molenschuur.  

(Foto: Lenus van der Broek).

Mede mogelijk gemaakt door