N351 wordt tussen Wolvega en Slijkenburg aangepakt

Door Immy Sloot, donderdag 21 december 2017 18:56
door de provincie Fyslân

 

Er zijn diverse verbeteringsmaatregelen gepland op en rondom de N351 tussen Wolvega en Slijkenburg. Het gaat hierbij niet alleen om groot onderhoud van de weg, maar ook om de aanleg van een otterpassage, het verkeersveiliger maken van de afslag Lindedijk en het realiseren van drie fietsoversteken. Naast deze infrastructurele belangen, spelen ook de belangen, wensen en kansen die voortkomen uit de gemeenschap een belangrijke rol in dit project. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leefbaarheid, natuur en recreatie.

 

Belangen en wensen
Om een duidelijk beeld te krijgen van de belangen, wensen, kansen en knelpunten die van belang zijn voor de N351, wil Provincie Fryslân omwonenden, ondernemers, bedrijven en andere belanghebbenden betrekken bij dit project. Daarom zal de provincie deze partijen niet alleen op de hoogte houden over de voortgang van het project, maar ook vragen om mee te denken en te praten over de belangen, wensen, kansen en knelpunten voor de N351 tussen Wolvega en Slijkenburg.

 

Informatieavond en werksessies
Ingenieursadviesbureau Sweco en Provincie Fryslân starten dit interactieve proces met een informatieavond. Tijdens deze informatieavond zullen ze het project, de stand van zaken en het proces nader toelichten. Hierop aansluitend nodigen ze omwonenden en stakeholders uit om in interactieve werksessies mee te denken en te praten over de knelpunten, kansen en wensen voor de N351. Daarnaast blijven partijen op de hoogte van de voortgang van het project door middel van nieuwsbrieven en persberichten.

 

De informatie avond is op 23 januari, inloop vanaf 19.30 uur. Omwonenden en stakeholders krijgen een uitnodiging.

 

 

Rutger Leijienaar

Communicatie

Provincie Fryslân

Mede mogelijk gemaakt door