Nieuw leven in het veen

Door Hans Brandsma, vrijdag 15 januari 2016 19:05
Europese steun voor verbetering moeras in de Rottige Meente

Logo's SBB, Live en Natura 2000De komende maanden worden door Staatsbosbeheer een aantal maatregelen uitgevoerd met behulp van Europese subsidie gelden ( life) om verdroging en verzuring tegen te gaan in het natuurgebied de Rottige meente. De maatregelen bestaan uit het verbeteren van de waterhuishouding waardoor schoner (gebufferd) oppervlakte- en grondwater het gebied in kan. Een aantal percelen worden afgegraven waarbij de verzuurde bovenlaag wordt verwijderd zodat het schonere water beter kan doordringen in de bovenlaag( kragge). Sinds oudsher leeft hier een gevarieerde moerasflora en -fauna, waaronder de zeldzame grote vuurvlinder. De Rottige Meente is zelfs één van de laatste gebieden waar deze bijzondere vlinder voorkomt. Om de kwaliteit van het leefgebied van de grote vuurvlinder te verbeteren wordt bosopslag verwijderd. De werkzaamheden hebben een positieve uitwerking op de riet teelt. De werkzaamheden zijn afgelopen week gestart en zullen in ieder geval duren tot het broedseizoen in half maart. De rest van de werkzaamheden wordt uitgevoerd na het broedseizoen. Voor het publiek is er volop informatie over het project. Het bekende informatiepunt aan de Scheene is helemaal opnieuw ingericht met informatie over het lopende life project. Zaterdag 23 januari om 10 00 uur is er een informatiebijeenkomst in de Tentepolle, met een aanvullend terreinbezoek waarbij ieder welkom is.

Informatie panelen Live projectInformatie panelen Live projectLive projectenfotografie Hans Brandsma

Mede mogelijk gemaakt door