Nieuwe directeur voor De Aventurijn

Door Immy Sloot, donderdag 5 juli 2018 17:11
door Caroline Brandsma

Per 1 augustus a.s. wordt mevrouw Anky Kerkstra uit Wergea de nieuwe directeur van obs De Aventurijn. Dit heeft het College van Bestuur van Comprix deze week bekend gemaakt. Mevrouw Kerkstra is nu nog directeur van de basisscholen De Oanrin uit Bakkeveen en It Twaspan uit Wijnjewoude. 

D huidige  directeur  mevrouw Patricia van der  Bij  uit  Luinjeberd  heeft  afgelopen 1,5  jaar  aan het  roer van de school  gestaan Na  een  bewogen  periode  heeft  zij  onlangs  besloten  de school  te  verlaten

De school  gaat het  nieuwe  schooljaar in met  een team van  acht  leerkrachten een  onderwijsassistent, intern  begeleider  en  uiteraard de  nieuwe  directeur Er  zijn  zeven  leerkrachten die  afscheid  nemen  de school onder  wie vast  gezicht Liana van Galen.  Er is  een  nieuwe  leerkracht  Maarten  Simmelink  aangesteld. De school is  nog op  zoek  naar  een  nieuwe  internbegeleider

 

Mede mogelijk gemaakt door