Ontwikkelingen Rondom Fusie Basisscholen

Door Margo Pelgrom, donderdag 11 juli 2013 7:53
Voor de leerlingen misschien wel de grootste verandering

Ontwikkelingen Rondom Fusie Basisscholen

De ontwikkelingen rondom de fusie tussen obs de Weth. A. Heidaschool en Chr. De Baggelaar zijn volop aan de gang. De maand juni heeft in het teken van het draagvlakonderzoek gestaan. In opdracht van Comperio is aan de docenten, ouders en leerlingen gevraagd hoe zij tegenover een fusie staan en welke knelpunten zij zien. De ouders van de Heidaschool leken tijdens de ‘Ouderraadpleging’ positief, ook al was de opkomst niet heel hoog. Vooral het argument ‘meer samenhorigheid tussen de leerlingen van beide scholen’ noemden ze als voordeel. Als mogelijk knelpunt kwam de invulling van de identiteit tijdens de lessen naar voren. Voor de leerlingen zal er misschien het meeste veranderen en ook al zijn er wel eens ruzies onderling, er wordt in de pauze ook wel eens een potje voetbal tegen elkaar gespeeld. Volgens Sake Saakstra, directeur van Comperio, verloopt het fusietraject vooralsnog positief en constructief.

Bureau Meesterschap die het onderzoek heeft begeleid, zal van het draagvlakonderzoek een eindrapportage maken en als de schoolbesturen akkoord geven, kan de volgende stap in het proces worden gezet. Dat houdt in dat er verschillende werkgroepjes geformeerd worden die de naar de verschillende aspecten, zoals de formatie, lesmethode, identiteit en visie van de nieuwe school zullen kijken. Uiteindelijk zal het Ministerie van Onderwijs definitief akkoord voor de nieuwe fusieschool moeten geven.

Als al deze stappen genomen zijn, zal per 1 augustus 2014 de nieuwe school een feit zijn en kan de school subsidies van het Ministerie van Onderwijs tegemoet zien. Voor komend schooljaar zullen de leerlingen van de Heidaschool hier echter nog niets van merken. In de laatste week voor de vakantie maakte Geartje Paulusma, afscheidend directeur van de Heidaschool, bekend dat groep 3, 4 en 5 op de middagen gecombineerd worden evenals groep 6, 7 en 8, ook al heeft de school zich altijd verzet tegen combinatiegroepen van deze omvang. Bovendien betekent het voor de leerlingen van groep 7 dat ze tot 1 januari vier verschillende docenten hebben en daarna zelfs vijf, iets wat de kwaliteit van het onderwijs zeker niet ten goede komt. Saakstra licht toe: “Comperio wijst op basis van het aantal leerlingen het aantal fte´s toe en het is vervolgens een samenspel tussen de directeur, het team en de MR hoe de formatie concreet ingevuld wordt. Desondanks geeft Saakstra aan dat ook Comperio dit geen wenselijke situatie vindt.

Stichting Comperio vormt een netwerk van 32 openbare basisscholen in Oost- en Weststellingwerf.

 

Mede mogelijk gemaakt door