Otter bewustzijn dag

Door Margo Pelgrom, maandag 2 juni 2014 8:02
Door: Lenus van der Broek

Munnekeburen - Op 28 mei was het wereldwijd ‘Otter bewustzijn dag’. Over de hele wereld waren er activiteiten op het gebied van otters. Zo ook op woensdagavond bij de RytNymf aan de Grindweg in Munnekeburen waar de plannen, die Stichting Otterstation Nederland in Leeuwarden en  Life & Nature centrum RietNymf bekend werden gemaakt.  Samen gaan ze zich inzetten voor de  opvang van verweesde en gewonde otters uit de regio. Dit krijgt gestalte door de opzet van de ‘Stichting Otteropvang de RietNymf ‘. Bij Life & Nature centrum wordt een opvang gerealiseerd. Uitgangspunt bij de opvang van de hulp behoevende otters is de terugkeer naar de natuur. In de afgelopen jaren is er in Oudega (Sm.) een intensieve opvang van otters geweest door Tjibbe en Baukje de Jong. Deze is er echter niet meer. De verwachting is dat er in de nabije toekomst opnieuw behoefte ontstaat voor de opvang van verweesde en gewonde otters. Dit is in het verleden ook wel gebleken.

Op de bijeenkomst gaf Auke Kuiper van de RietNymf toelichting op de plannen van het nieuwe opvangcentrum in Munnekeburen. Er is een aanvraag voor vergunning bij de gemeente gedaan en daar is enthousiast op gereageerd. Afgelopen dinsdagavond is het college van burgemeester en wethouders op bezoek geweest. Ook moeten er nog protocollen worden opgesteld, dit in overleg met het ministerie LNV. Verder moet een team van vrijwilligers worden gevormd.

Naar schatting zijn er nog ongeveer acht otters in de Rottige Meente en brede omgeving. Maar de otterstand staat onder druk omdat de laatste jaren vele doodgereden worden. Daarom wordt overwogen om naast de twee onderdoorgangen in de Pieter Stuyvesantweg in Nijetrijne er nog meer te maken. Dat zou ook goed kunnen passen wanneer de natuurgebieden de Rottige Meente en de Weerribben/Wieden worden samengevoegd. Addy de Jongh, directeur van de Stichting Otterstation Nederland, zou deze plannen ook toejuichen. Hij hield een inleiding over de otter. Zijn ontmoetingen met otters in onder andere Noord en Zuid Amerika, Azië en Afrika geven een goed beeld van de 13 soorten. Hij was op woensdag in het Jeugdjournaal van NOS om toelichting te geven over de vele verkeersslachtoffers van deze unieke dieren. Zie ook ‘Programma gemist’.

(Foto: Lenus van der Broek).

Foto nr. 3477: Auke Kuiper (links) en Addy de Jongh.

Mede mogelijk gemaakt door