Thema avond SamenDoen over de laagvliegroute

Door Immy Sloot, maandag 24 september 2018 15:59
t.b.v. Lelystad Airport

 

THEMA AVOND  SamenDoen:  Laagvliegroutes t.b.v. Lelystad Airport. 

 

 

 

Op vrijdag 28 september organiseert SamenDoen in de Rietnymf  te Munnekeburen een avond over de laagvliegroutes die  vanuit Lelystad Airport oa over het Brandemeer en de Rottige Meente zullen gaan.

Cineast Rob de Wind zal vooraf aan de vertoning van zijn documentairefilm “Lelystad Airport in nevelen gehuld” vertellen over de impact voor ons gebied van dit vakantievliegveld. Na afloop van de vertoning is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Arts en onderzoeker Leonhard Beijderwellen, die in deze film uitvoerig aan het woord komt over geluidshinder, fijnstof en ultrafijnstof, zal deze avond aanwezig zijn om vragen over het gezondheidsaspect van de laagvliegroutes te kunnen beantwoorden.

 

Het gebeuren rond dit vliegveld vind de Wind alles behalve transparant, terwijl je dit wel van onze overheid mag verwachten. Steeds komen in het dossier Lelystad Airport weer nieuwe feiten boven tafel. 

Voorbeeld: De Milieu Effect Rapportage moest over omdat de geluidsberekeningen niet klopten. Hierna volgde de zogenaamde gerepareerde MER met geluidsberekeningen die aanzienlijk hoger uitvielen. Echter bij de zogenaamde ‘Belevingvlucht’, die ook over de Brandemeer ging, bleek dat de geluidsdruk, die dag, op 34 van de 35 meetpunten minimaal 2 x zo hoog uitvielen dan eerder was berekend. Ook had deze Boeing geen passagiers en geen bagage aan boord, waardoor het geluidsniveau aanzienlijk lager uitviel dan van een beladen toestel.

 

De film laat veel topdeskundigen aan het woord die ieder op hun vakgebied een professionele opinie loslaten op het gebeuren rond Lelystad. Veel zaken rond dit vliegveld blijken niet of ondeugdelijk onderzocht zoals de vogeltrek en de kans op een birdstrike. Ook is er geen deugdelijke kostenbaten analyse uitgevoerd en het gevaar voor de volksgezondheid als gevolg van de uitstoot van het ziekmakende ultra fijnstof is niet onderzocht. Zowel de plaatselijke als provinciale bestuurders in Friesland, Drenthe en Overijssel zijn buiten de beslissingen gehouden. Er zijn cijfers opgedoken bij het Ministerie, beschreven in de ‘Verkennende MKBA Beleidsalternatieven Luchtvaart’ van april 2018, voor Lelystad Airport en Eindhoven van 225.000 vliegbewegingen ieder per vliegveld. Voor Lelystad zou dat maximaal 45.000 vliegbewegingen zijn. Dit is dus 5 maal zo veel.

Met het drastisch vergroten van dit aantal vliegbewegingen komt er op termijn in Nederland een tweede Schiphol bij.

 

Aanvang op  28 september 2018 20.00 uur in de RietNymf,  Grindweg 103, 8485 JG  Munnekeburen

 
Aanvulling:Thema avond SamenDoen op 28 september as over de geplande laagvliegroutes t.b.v. Lelystad Airport.  
Voorstelling documentaire “Lelystad Airport in nevelen gehuld” : aanvang 20.00 uur,  Grindweg 103, 8485 JG Munnekeburen
Ivm de beperkte ruimte van de zaal van de Rietnymf svp uw komst vooraf aanmelden op : rietnymf@ziggo.nl
 
 
Reden: Als er mogelijk een grote toeloop van belangstellenden is op deze avond kunnen we vooraf nog schakelen en
op tijd uitwijken naar de grotere zaal van het Polderhuus in Munnekeburen. 
Mede mogelijk gemaakt door