Veenpolder steunt massaal

Door Margo Pelgrom, zondag 11 oktober 2015 13:52
Collecte nierstichting 2015
NIERSTICHTING COLLECTE 2015 
 
 
Wie is Willem? 
Willem  is een jongen van 16 jaar die twee mislukte niertransplantaties achter de rug  heeft. 
Hij zit nu vier keer in de week vier  uur lang 
vast aan een dialyseapparaat. Het beperkt 
hem enorm in zijn dagelijks leven. Zijn 
vrienden lijden een relaxed bestaan en gaan 
na school samen chillen. Willem kan niet 
meedoen  vanwege de dialyse. Een 
draagbare kunstnier zou  hem  meer vrijheid 
en energie geven en de kans op een meer 
gewoon leven.  De Nierstichting had dit jaar 
als thema voor de collecte: Ik draag bij aan 
de kunstnier. U ook? 
 
De Veenpolder heeft massaal bijgedragen aan dit goede doel. De opbrengst van de jaarlijkse 
collecte was dit jaar  €790,79. Wij willen graag iedereen die gul heeft gegeven of vrije tijd in 
het collecteren heeft gestoken, héél hartelijk bedanken. Het geld wordt goed besteed aan 
onderzoek naar nierziekten en ontwikkelingen op het gebied van de draagbare kunstnier. 
 
Mochten er nog mensen zijn die volgend jaar willen helpen met het collecteren dan  kunnen 
ze informatie vragen bij  Vronie van den  Tweel  Tel.06-22770814 of  Popkje van Veen 
tel.06-80125318 
Mede mogelijk gemaakt door