Vrouwen van Nu bestaat 75 jaar

Door Margo Pelgrom, dinsdag 17 december 2013 7:35
Door: Joke Visser

Maandagavond 16 december vierden de Vrouwen van Nu hun 75-jarig bestaan. Indertijd opgericht als Bond van Oud Leerlingen van het huishoudonderwijs, later de Plattelandsvrouwen, nu een moderne organisatie met zelfs een pagina op Facebook. Voorzitster Gretha Ernst verhaalt met een aantal anekdotes over de geschiedenis van de vereniging.  Zij vertelt ook over de activiteiten die er georganiseerd worden. Diverse workshops, cursussen en lezingen worden er in de winterperiode gegeven. Tegenwoordig zijn er nog zo’n 50 leden en de gemiddelde leeftijd is al best hoog, de voorzitster ziet het een beetje somber in voor de toekomst. Toch wil zij een lid even in het zonnetje zetten. Mevrouw Schaap, bijna negentig en tegenwoordig wonend in Wolvega, bezoekt al 68 jaar lang trouw de vergaderingen. Zij krijgt van het een bestuur een prachtig bloemstuk met orchideeën aangeboden. Mevr. Schaap vertelt dat zij al lid is sinds de vereniging na de oorlog opnieuw werd opgestart. Ze kan zich nog herinneren dat zij voor haar eerste vergadering een turf mee moest brengen voor in de kachel van café Fennema, anders moest je koud zitten en dat was niet de bedoeling. De voorzitster sluit af met de wens dat Vrouwen van Nu afdeling Scherpenzeel en omstreken nog lang mag blijven bestaan en spreekt de hoop uit dat er toch snel nieuwe leden bij zullen komen. Na het officiële gedeelte is het tijd voor Kleintje Cabaret uit Oldeholtpade. Zij brengen sketches en liedjes op het toneel en ze hebben al gauw de lachers op de hand. Het publiek wordt verwend met lekker hapjes en drankjes in de pauzes en het werd een gezellige avond!
Wilt u meer weten of ook eens een avond komen kijken neem dan contact op met mevr. Ernst tel. 481515

Vlnr: Froukje Hunneman, Gretha Ernst (voorz.), mevr. Schaap, Gera Fleer, Grietje Hulzinga

Foto door: Joke Visser

Mede mogelijk gemaakt door