Weststellingwerf op zoek naar een nieuwe burgemeester

Door Immy Sloot, zaterdag 14 januari 2017 17:18
Denk mee over de nieuwe burgemeester!

Burgemeester Gerard van Klaveren stopt per 1 juli 2017 als burgemeester van Weststellingwerf, daarom is de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester. De raad heeft hiervoor een speciale Vertrouwenscommissie benoemd die bestaat uit een vertegenwoordiging van de raad en een adviseur van het college. De commissie wordt ondersteund door de griffier.

 

De eerste taak van de Vertrouwenscommissie is het opstellen van een profielschets voor de nieuwe burgemeester. Daarin komt te staan wat de belangrijke eigenschappen, vaardigheden, competenties en ervaringen van de nieuwe burgemeester moeten zijn. Ook inwoners mogen hierover meedenken.

 

Geef uw mening

Van woensdag 11 januari t/m zondag 22 januari 2017 heeft u de mogelijkheid om uw mening te geven. Op www.BurgemeesterWeststellingwerf.nl kunt u online via een aantal stellingen en een open vraag aangeven welk type burgemeester u het meest geschikt vindt. U kunt ook bovenstaande advertentie uitknippen, invullen en inleveren op het gemeentehuis in Wolvega. Ook de raadsleden gaan in die periode de straat op om uw mening te horen.

 

In februari 2017 voegt de Vertrouwenscommissie de input van raad en inwoners samen tot een profielschets. Wanneer de profielschets is vastgesteld en aangeboden aan de Commissaris van de Koning, neemt de Commissaris van de Koning deze onder de arm mee naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dan kan de werving beginnen.

 

De procedure neemt ongeveer zes maanden in beslag. De raad hoopt de nieuwe burgemeester nog voor de zomer van 2017 te kunnen verwelkomen.

 

Meer weten?

Meer weten over de benoemingsprocedure voor de nieuwe burgemeester? Kijk op www.weststellingwerf.nl/welkomburgemeester.

 

Wat doet een burgemeester?
De burgemeester is in de eerste plaats burgervader/-moeder; hij of zij zet zich in voor alle inwoners van een gemeente. Daarnaast is hij of zij voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders (B&W). Het college van B&W is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad.De burgemeester is onder andere verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, maar heeft meestal nog meer aandachtsgebieden in zijn of haar portefeuille.

burgemeester

Mede mogelijk gemaakt door