Wetterskip Fryslân meet sloten Groote Veenpolder

Door Immy Sloot, dinsdag 13 november 2018 11:27
door Wetterskip Fryslân

Begin november start Wetterskip Fryslân met het inmeten van sloten langs wegen en bebouwing in de Groote Veenpolder. Met het meetwerk wil Wetterskip inzicht krijgen in het functioneren van deze sloten. Ook wordt de hoogte van het naastliggende maaiveld gemeten. De uitkomsten gebruikt Wetterskip voor het zoeken naar oplossingen voor knelpunten in het huidige waterbeheer. Hiervoor werkt Wetterskip Fryslân samen met onder andere agrariërs en Staatsbosbeheer  in een zogenoemd gebiedsproces. In het kader hiervan wordt er ook contact gezocht met plaatselijk belang.

Medewerkers van Wetterskip Fryslân voeren de meetwerkzaamheden uit. Het kan zijn dat ze hiervoor uw perceel moeten betreden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Desgewenst kunnen de medewerkers u een brief tonen met daarin deze informatie.

Kijk voor meer informatie over Wetterskip Fryslân op www.wetterskipfryslan.nl

 

Mede mogelijk gemaakt door