Over ons…

 

DOELSTELLING

Doelstelling van ‘Veenletters’ is het informeren van bewoners van de dorpen Langelille, Munnekeburen, Nijetrijne, Scherpenzeel, Slijkenburg en Spanga over  gebeurtenissen in deze dorpen en omstreken. Tevens biedt ‘Veenletters’ de bewoners de mogelijkheid om nieuwswaardige feiten naar buiten te brengen.

Heeft u informatie of nieuws? Tip de redactie!

 

KOPIJ

Telefoon                                       Simone van der Laan, tel. 06 5413 5046

E-mail                                            redactie@veenletters.nl

Voor advertenties                       administratie@veenletters.nl/ Simone 06 5413 5046

Kopijbus                                        Wilma's Hairstyling, Grindweg 240 Munnekeburen

Website                                         www.veenletters.nl

 

 

Nummer                                Inleverdatum                  Publicatiedatum

december 2018                    26 november 2018           17 december 2018

februari 2019                        4 februari 2019                  25 februari 2019      

april 2019                              1 april 2019                         22 april 2019

juli 2019                                10 juni 2019                         1 juli 2019

oktober 2019                       16 september 2019            7 oktober 2019

 

TEAM VEENLETTERS

Hans Brandsma, Jennie Brandsma, Jeltje Dijkstra, Sjaak Koomen, Simone van der Laan, Tryntsje Schaap, Immy Sloot, Popkje van Veen en Geertje Weerman

 

 

BEZORGING

Voor vragen en/of opmerkingen over bezorging kunt u contact opnemen met Jennie Brandsma, tel. 0561-481809. Indien u buiten de Veenpolder woont en toch ‘Veenletters’ wilt ontvangen, dan kunt u een abonnement nemen. Stuur dan een verzoek naar administratie@veenletters.nl.

 

 

ALGEMEEN

Rekeningnummer           NL 22 RABO 0158592719, t.n.v. Dorpskrant Veenpolder
Logo                           Rolanda Steenbeek
Drukker                       Drukwinkel Emmeloord

 

DISCLAIMER

De redactie is niet aansprakelijk voor de tekstuele inhoud van advertenties en behoudt zich het recht voor om op grond van fatsoen, normen, waarden, redelijkheid en zedelijkheid advertenties en ingekomen kopij te weigeren. De redactie behoudt zich tevens het recht voor om ingekomen ko­pij te redigeren en in te korten. Ingezonden kopij dient voorzien te zijn van de naam van de inzender. Veenletters publiceert geen anonieme kopij.

 

 

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt door