Over ons…

 

DOELSTELLING

Doelstelling van ‘Veenletters’ is het informeren van bewoners van de dorpen Langelille, Munnekeburen, Nijetrijne, Scherpenzeel, Slijkenburg en Spanga over  gebeurtenissen in deze dorpen en omstreken. Tevens biedt ‘Veenletters’ de bewoners de mogelijkheid om nieuwswaardige feiten naar buiten te brengen.

Heeft u informatie of nieuws? Tip de redactie!

 

KOPIJ

Telefoon                                       Immy Sloot, tel. 0561-481045

E-mail                                            redactie@veenletters.nl

Kopijbus                                        Wilma's Hairstyling, Grindweg 168 Munnekeburen

Website                                         www.veenletters.nl

 

 

Nummer                                Inleverdatum                  Publicatiedatum

Nr. 2 April 2018                     2 april 2018                        23 april 2018

Nr. 3 juli 2018                        11 juni 2018                       2 juli 2018        

Nr. 4 oktober 2018               17 september 2018           8 oktober 2018

Nr. 5 december 2018           26 november 2018            17 december 2018

nr. 1 februari 2019               4 februari 2019                   25 februari 2019

 

TEAM VEENLETTERS

Hans Brandsma, Jennie Brandsma, Jeltje Dijkstra, Sjaak Koomen, Simone van der Laan, Tryntsje Schaap, Immy Sloot, Popkje van Veen en Geertje Weerman

 

 

BEZORGING

Voor vragen en/of opmerkingen over bezorging kunt u contact opnemen met Jennie Brandsma, tel. 0561-481809. Indien u buiten de Veenpolder woont en toch ‘Veenletters’ wilt ontvangen, dan kunt u een abonnement nemen. Stuur dan een verzoek naar administratie@veenletters.nl.

 

 

ALGEMEEN

Rekeningnummer           NL 22 RABO 0158592719, t.n.v. Dorpskrant Veenpolder
Logo                           Rolanda Steenbeek
Drukker                       Drukwinkel Emmeloord

 

DISCLAIMER

De redactie is niet aansprakelijk voor de tekstuele inhoud van advertenties en behoudt zich het recht voor om op grond van fatsoen, normen, waarden, redelijkheid en zedelijkheid advertenties en ingekomen kopij te weigeren. De redactie behoudt zich tevens het recht voor om ingekomen ko­pij te redigeren en in te korten. Ingezonden kopij dient voorzien te zijn van de naam van de inzender. Veenletters publiceert geen anonieme kopij.

 

 

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt door